תקנון אליפות הטאקי

תקנון אליפות ישראל בטאקי – לונדע

הרשמה:
1. ההשתתפות במוקדמות הטורניר כרוכה בתשלום ע״ס 40 ש״ח
2. שחקן אשר רוצה להירשם למוקדמות הטורניר צריך לרכוש כרטיס השתתפות מאתר אליפות ישראל בטאקי.
3. ההרשמה למוקדמות הטורניר תתבצע מראש ומספר המקומות לכל טורניר מוגבל.
4. תינתן אפשרות להירשם לאליפות במקום האירוע עצמו – ״לונדע״. באם לא ירשמו מספיק שחקנים בהרשמה מראש ועל בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
5. ההשתתפות אסורה על עובדי ובני משפחות חברת ׳כיוונים׳ החברה המפעילה את ׳לונדע׳ וכמו כן על עובדי חברת ׳משחקי שפיר׳.
6. למשתתפי הטורניר תינתן אפשרות לרכוש כרטיס כניסה ללונדע במחיר מוזל של 15₪.

המשתתפים:
1. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש באתר אליפות הטאקי.
2. לכל מתמודד תינתן האפשרות להביא עד שני צופים בלבד מטעמו אשר ישתתפו כקהל המעודד במהלך האליפות.
3. המשתתפים או הוריהם במידה והם קטינים נותנים את הסכמתם לעורכי התחרות לפרסם תמונות של המשתתפים בתחרות אשר יצולמו על ידי ׳לונדע׳ וייעשה בהם שימוש יחצ״ני ו/או פרסומי.
4. כל מקרה בו יפר משתתף את הוראות שופטי ומנהלי המתחם ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכי הפעילות, יהיו עורכי הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לבטל את השתתפותו בפעילותו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

חוקים:
1. חוקי המשחק יהיו זהים לתקנון המשחק הרשמי אשר נוסח על ידי חיים שפיר מייסד משחקי שפיר.
2. הטורניר ישוחק בהתאם לגרסה המעודכנת ביותר 2016.
3. שלב המוקדמות ייערך בחול המועד סוכות בין התאריכים 05-12.10.2017
4. מבנה השיפוט יהיה:
1. שופטי שולחנות
2. שופט ראשי\אחראי מתחם
3. במקרים של חילוקי דיעות – חיים שפיר מייסד ׳משחקי שפיר׳ יועלה לשידור ויפסוק.
5. ההחלטה להעלות את חיים שפיר למתן פסיקה סופית נתונה בלעדית לשיקולו של השופט הראשי\אחראי המתחם.

מבנה התחרות:
1. מוקדמות האליפות ייערכו במבנה של בין ארבעה לחמישה שחקנים בשולחן.
2. המשחק ייערך בשלושה סבבים:
1. סבב ראשון ישוחק ב25 שולחנות כאשר המנצח עולה לשלב הבא לאחר שלושה סבבי משחק.
2. סבב שני ישוחק ב5 שולחנות כאשר המנצח עולה לשולחן הסופי
3. השולחן הסופי במקצה יכיל את המנצחים מהמקצה הקודם.
3. העולה מכל שולחן ישובץ בשולחן המקצה השני על פי סדר אשר נקבע מראש ומופיע לעיני כל בימי המוקדמות.
ניקוד:
1. הזוכה במקום הראשון בכל מקצה יזכה בשתי נקודות.
2. המפסידים ינוקדו במינוס לפי כמות הקלפים הנותרת בידיהם. למשל: שחקן אשר הפסיד ובידיו נותרו שלושה קלפים, בתום המקצה ניקודו יהא -3.
3. הזוכה בתום שלושה מקצים יהא זה בעל הניקוד הגבוה ביותר.
4. במצב של שיוויון בין שני מתמודדים או יותר ייערך סיבוב אשר הזוכה במהלכו יעלה שלב.
הגמר:
1. הזוכים היומיים במהלך התחרות יזכו בכרטיס כניסה לגמר הגדול אשר ייערך במועד שיתפרסם מאוחר יותר.

פרסים:
1. הפרסים יוענקו לשלושת הזוכים במקומות הראשונים בגמר.
2. להלן הפרסים:
1. מקום ראשון: כרטיס טיסה משפחתי (4 כרטיסים) לחו״ל + כרטיס כניסה לאחד מפארקי השעשועים
2. מקום שני: חופשה משפחתית (4 נופשים) בישראל
3. מקום שלישי: אירוע בלונדע
3. הזוכים יחתמו בתום התחרות על מסמך המאשר הזוכה את קבלת הפרס, מתיר לעורכת התחרות לפרסם את פרטיו ו/או תמונה שלו ומאשר כי איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם פעילות לפי תנאי תקנון זה.