תוכניות מיוחדות

תכנית פנאי וקהילה

תכנית פנאי וקהילה בהובלת המשרד לפיתוח הנגב והגליל מפגישה את החזון החינוכי של מערכת החינוך הקדם יסודית בבאר שבע עם החזון של מוזיאון הילדים האינטראקטיבי – לונדע. מטרת התכנית לאפשר מרחב ללמידה התנסותית לילדים במסגרות הגיל הרך בבאר שבע ולהטמיע את שיטת הלמידה ההתנסותית בקרב צוותי הוראה והורי הילדים, תוך מתן כלים של למידה, ידע וחוויה בתפיסת הפעלה פרואקטיבית. התכנית מוצעת לגני החובה בעיר באר שבע בסבסוד רחב של הרשות לפיתוח הנגב והגליל ומציעה ארבעה מפגשים לכל כיתת גן. התכנית עוסקת בנושאי תכנון, ניהול זמן וחקירה על העולם שלנו. שני מפגשים מתקיימים בגן ושניים נוספים בלונדע, כאשר המפגש האחרון הינו משותף להורים וילדים.

lunada_pnay_khila_365x260