תקנון הגרלה – חידה שוברת שיאים- קיץ 2023

טל"ח| ייתכנו שינויים

חידה שוברת שיאים
פעילות קיץ 2023 בלונדע

תקנון

התקנון כתוב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד

תקנון זה נועד להסדיר את כללי ההתנהגות של המשתתפים בפעילות 'חידה שוברת שיאים', שתתקיים במהלך אוגוסט, במוזאון לונדע.

בחודש אוגוסט 2023 יוצג במבואה של מוזיאון לונדע רולאפ עם קוד QR לסריקה.

סרקו את הקוד והשתתפו בפעילות.

הפעילות נושאת פרסים.

תקופת הפעילות:

החל מתאריך: 06/08/2023 ועד לתאריך: 31/08/2023, בשעה 18:30.

 למי מיועדת הפעילות?

הפעילות מיועדת לכל מי שעומד בתנאים המפורטים להלן:

  • מי שרכש כרטיס כניסה למוזאון לונדע או הגיע עם שובר מתנה/פיצוי שנשלח על ידי מוזאון לונדע עבור כניסה למוזאון.
  • מי שהעלה תמונה עם כלי התעופה המופיע בחידה ותייג @lunadabr7 ברשת החברתית, פייסבוק ו/או אינסטגרם.
  • מי שמילא את דף ההשתתפות ורשם את התשובה הנכונה בדף.
  • מי שאישר לפרסם את תמונתו, אישר את קריאת התקנון והסכים לכל תנאיו.

 

ההשתתפות בפעילות מהווה אישור לשימוש בתמונה שהועלתה ותויגה על ידי המשתתפים לצורכי שיווק ברשתות החברתיות של עיריית באר שבע, כיוונים והלונדע.

 מדי שבוע, יוגרל בין הפותרים נכונה, שובר מתנה של חברת buyme בסך 500 ₪.

הזוכה השבועי יפורסם מדי יום ראשון, בפייסבוק ובאינסטגרם של הלונדע, בתאריכים:

13/8, 20/8, 27/8, 3/9.

תקנון זה חל על כל המשתתפים בפעילות. התקנון ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר להשתתפותם בפעילות ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

  תנאים כללים:

  • א. ההשתתפות בפעילות הינה באחריות המשתתף, וכיוונים לא תישא באחריות לכל נזק או הוצאה מכל סוג שהוא שיגרם למשתתף, והקשורים במישרין או בעקיפין להשתתפותו בפעילות.
  • ב. לכיוונים שמורה הזכות לדרוש מהזוכה להציג בפניה אישורים בדבר זהותו.
  • ג. למשתתף בפעילות לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי כיוונים בכל הקשור להשתתפות בפעילות ו/או בזכייה בפעילות.
  • ד. ההגרלה בפיקוח היועץ המשפטי של חברת כיוונים.
  • ה. מימוש הפרס לזוכה – ישלח באמצעות דוא"ל לאחר אימות הנתונים מול הזוכה.

 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי כיוונים ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

 ברור וידוע לי, כי אי עמידה בכללים המפורטים בתקנון, עלול לגרום לפסילת הזכייה.

 כמו כן, אני מאשר/ת כי קראתי את התקנון ואני מאשר את כל תנאיו במלואם.

 

 

 

הזמנת כרטיסים
פתיחת צ׳אט
דברו איתנו בוואסטאפ!
היי, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן
BUY ME
;